Pomáháme

Nákupem v e-shopu Brit se s námi můžete podílet na dobročinné činnosti. Z každé vaší objednávky přispíváme 8 % z ceny výcvikovému centru Helppes a občanskému sdružení Aura Canis, které prostřednictvím čtyřnohých přátel opět vrací lásku a pomoc lidem, kteří ji skutečně potřebují. Společně tak můžeme vyslat dál dobrý skutek.

Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s. │ www.helppes.cz

helppes

Obecně prospěšná společnost Helppes je profesionálním registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Pomáhá osobám s nejrůznějšími druhy handicapů na jejich cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti prostřednictvím speciálně vycvičených asistenčních psů. Helppes, jako jediný v ČR a jako první organizace ze zemí tzv. bývalého východního bloku, dokázal splnit podmínky nejvyšších mezinárodních standardů v poskytování služeb tohoto druhu a získal akreditaci pro plnohodnotné členství v mezinárodních organizacích, sdružujících poskytovatele těchto služeb – Assistance Dogs Europe a Assistance Dogs International.

Aura Canis o.s. │ www.auracanis.cz

auracanis

Pracovníci občanského sdružení Aura Canis pomocí metody canisterapie a felinoterapie pomáhají ve stacionářích, školách, domovech, ústavech a rodinách, kde se denně setkávají s tělesně, mentálně, sociálně či jinak znevýhodněnými lidmi. Aktivně se také zajímají o výchovu dětí a mládeže a pro širokou veřejnost pořádají certifikované canisterapeutické a felinoterapeutické zkoušky.